PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HKII (2016-2017) KHÓA K53-K57
 
     Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong trường, nhà trường đề nghị các sinh viên với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG trong việc: "Nâng cao CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO" của Đại học GTVT, hãy trả lời các câu hỏi trong bảng "ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên" bằng việc lựa chọn 1 trong 5 mức độ tương ứng cho mỗi câu trong bảng.
 
Mức 1     Mức 2     Mức 3    Mức 4       Mức 5         
Dưới bình thường  Bình thường Khá Tốt  Rất tốt
 
      Để xem hướng dẫn thực hiện phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên,  Click vào đây
 
Lưu ý:   1. Từ ngày 28/04/2017 đến 28/06/2017, sinh viên phải hoàn thành Phiếu ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
              2. Danh tính của cá nhân đóng góp ý kiến được bảo mật tuyệt đối.
           3. Trường hợp không load được các môn  học, sinh viên thực hiện xóa Cache của trình duyệt.
 
             
 

 

Đây là một khảo sát co sự giám sát.Bạn cần Mã sinh viên hợp lệ để tham gia.
If you have been issued a token, please enter it in the box below and click continue.


Development by
CAIT